Pomiary podłóg antystatycznych przewodzących dla budynku gazowni PSG w Gdańsku