Modernizacja instalacji pomieszczenia testów w budynku „Satel” w Gdańsku przy ul. Budowlanych