Wykonywanie pomiarów elektrycznych

ROCZNE I PIĘCIOLETNIE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Badanie wyłączników przeciwpożarowych
 • Badanie rezystancji podłóg przewodzących i półprzewodzących
 • Pomiary i badanie instalacji odgromowych
 • Pomiary rezystywności gruntu

 

POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA:

 • Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego
 • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 • Pomiary oświetlenia zewnętrznego

 

POMIARY ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH:

 • Pomiary właściwości dielektrycznych
 • Testowanie ograniczników przepięć

 

POMIARY ELEKTRONARZĘDZI i PRZEDŁUŻACZY:

 • Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne
 • Sprawdzenie funkcjonalne
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary prądów dotykowych, upływu
 • Badanie ciągłości przewodu PE

 

POMIARY TERMOWIZYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

 • Lokalizacja elementów mogących spowodować awarię
 • Raport z badań obrazujący

 

ANALIZA PARAMETRÓW JAKOŚCI ZASILANIA:

 • Kontrola jakości dostarczanej energii elektrycznej
 • Optymalizacja kosztów związanych z nieodpowiednią kompensacją mocy biernej